PostHeaderIcon Piast Gliwice - Warta Pozna? 05.11.2022 0-2

Na ostatni? wypraw? w tym roku wypad?o nam jecha? do Gliwic- sobota 12.30. Punktualnie wyruszamy ze zbirki i ca?? tras? pokonujemy w nieca?e cztery godziny. Pod sektorem czekamy na reszt? wyjazdowiczw i ca?? grup? wchodzimy na sektor. Ka?dy uczestnik eskapady przyodziany w okoliczno?ciowy szalik w szkock? krat? czeka? na pierwszy gwizdek, aby wspiera? swoj? dru?yn?! Wywieszamy flag? SINCE 1912, ktra tego dnia ma swj debiut. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wszyscy dajemy zna? zawodnikom, ?e liczy si? tylko zwyci?stwo! Dopingujemy przez 90 minut, a nasze zaanga?owanie i zapa? ro?nie z minuty na minut?, wraz z wynikiem meczu. Oczywi?cie nie zapomnieli?my pozdrowi? naszych zawodnikw-Kie?bika oraz Kolb?, ktrzy od dawna borykaj? si? z kontuzjami i z niecierpliwo?ci? czekamy na ich powrt do gry! Doping przeplatany z nowymi przy?piewkami by? ?wietn? zabaw? na sektorze. W 70 minucie robimy flagowisko z du?ych oraz mniejszych flag malowanych. W trakcie oprawy pada druga bramka i eksplozja rado?ci jest nie do opisania! Co? pi?knego! Po meczu dzi?kujemy zawodnikom za zwyci?stwo. Po wsplnym ?piewaniu i g?o?nym pytaniu, kto wygra?, mecz chcieli?my, aby pos?uchali co mamy im do przekazania... I g?o?nym rykni?ciem Jeste?my zawsze tam... dajemy zna?, ?e b?dziemy z nimi wsz?dzie i zawsze, bez wzgl?du na lig? czy odleg?o??! Nasz Warciarz Micha? Jakbowski odkrzykn?? z murawy, ?e co? cicho nam to wysz?o i z jeszcze wi?kszym pierdolni?ciem razem za?piewali?my wyjazdow? pie??! Jeszcze przed meczem powiedzieli?my sobie, ?e zrobimy tak? atmosfer?, ?e wychodz?c z meczu, zat?sknimy za kolejnym wyjazdem, ktry b?dzie dopiero w rundzie wiosennej! Ca?a wyprawa do Gliwic by?a zwie?czeniem naszej ca?kiem mi?ej rundy wyjazdowej. Wsplna zabawa i rado??, ?e ruch ultras na Warcie ?yje i dzi?ki Wam ma si? ?wietnie. Zrobili?my, taki rozpierdol na sektorze, ?e z u?miechem opuszczali?my stadion.
W takiej samej atmosferze widzimy si? w styczniu!
Do zobaczenia bracia i siostry!

Zapraszamy do galerii

Piast Gliwice - Warta Pozna? :: 20221105Piast GliwiceWartaPoznan_5

Piast Gliwice - Warta Pozna?

 

PostHeaderIcon PI?KARSCY D?ENTELMENI NA SZLAKU!

 

PostHeaderIcon Radomiak Radom - Warta Pozna? 31.10.2022 2-3

Na poniedzia?kowy wyjazd do Radomia wybra?o si? 7 Warciarzy. Dzi?ki uprzejmo?ci kibicom Radomiaka mogli?my obejrze? mecz z trybun, za co serdeczne dzi?ki! Warta wygrywa 3:2!

AVE WARTA!

Zapraszamy do galerii

Radomiak Radom - Warta Pozna? :: 20221031Radomiak RadomWartaPoznan

Radomiak Radom - Warta Pozna?

 

PostHeaderIcon Sandecja Nowy S?cz - Warta Pozna? 19.10.2022 2-1 PI?KARSCY D?ENTELMENI NA SZLAKU!

W tym sezonie w rozgrywkach Pucharu Polski trafi?o si? nam to, co fanatycy lubi? najbardziej, a mianowicie klimatyczne miejsca do odwiedzenia na kibolskiej mapie. Po podr?y do Jastrz?bia Zdrj, w ?rod? rano ruszyli?my w kierunku ma?opolski na mecz z Sandecj? Nowy S?cz, ktra swoje domowe mecze rozgrywa w Niepo?omicach. Po losowaniu rywala w 1/16 PP od razu wiedzieli?my, ?e sektor go?ci jest wy??czony, jednak nie oznacza?o to, ?e nas tam nie b?dzie i odpu?cimy wyjazd. Dzi?ki uprzejmo?ci kibicw Sandecji (za co wielkie dzi?ki) wchodzimy na trybun? gospodarzy. Dlatego te? od razu urodzi? si? pomys?, aby wyjazd by? naprawd? klimatyczny i zapad? nam w pami?ci na zawsze! Ka?dy Warciarz podszed? do tematu wyprawy priorytetowo. Wszyscy przyodziani w old schoolowe szaliki kraciaki z logiem naszej grupy, ubrani w stylu lat 20-tych. Jednym s?owem d?entelmeni. Do Niepo?omic docieramy ze sporym zapasem czasowym, po czym udajemy si? na miejscowy rynek, gdzie mo?na by?o odczu? wzrok miejscowej ludno?ci w naszym kierunku. Ca?? grup? robimy sobie pami?tkowe zdj?cie i ruszamy w stron? stadionu. Po wej?ciu na sektor od pocz?tku do ko?ca dopingujemy ile si?. Wokalnie tego dnia ka?dy Warciarz odda? serce i gard?o. ?piew dobrze odbija? si? od dachu, ktry by? du?ym atutem. W 75 minucie prezentujemy ma?y akcent ultras w postaci pionowych zielono-bia?ych flag na kijach! Zabawa i ?piew nis? si? prawie do ostatniego gwizdka. W momencie, gdy stracili?my gola w ostatniej akcji meczu wsparcie dla naszej Warty, by?o najwi?ksze z najwi?kszych... S?dzia odgwizda? koniec a my dalej swoje. Mimo pora?ki i zako?czenia przygody z pucharem wielkie brawa dla zawodnikw za zaanga?owanie! Na koniec pod sektorem wsplne pami?tkowe zdj?cie z flag? z naprawd? wyj?tkowego wyjazdu!

Do zobaczenia Warciarze!

Zapraszamy do galerii

Sandecja Nowy S?cz - Warta Pozna? (PP) :: 20221019SandecjaNowySaczWartaPoznan_1

Sandecja Nowy S?cz - Warta Pozna? (PP)