PostHeaderIcon WARTA POZNA? - Podbeskidzie Bielsko-Bia?a

Podczas tego spotkania przy??czmy si? do protestu wystosowanego przez Oglnopolski Zwi?zek Stowarzysze? Kibicw i przez wi?kszo?? spotkania nie prowadzimy dopingu. Na pocz?tku meczu wywieszamy transparent: "Stadion bez kiboli jest jak wrak!", ktry po chwili zostaje usuni?ty przez ochron?. Dopiero od 83. minuty postanawiamy wesprze? swoich pi?karzy dopingiem. M?yn w tym momencie liczy oko?o 200 osb. Po zremisowanym spotkaniu zawodnicy dzi?kuj? nam za "wsparcie".

http://www.youtube.com/watch?v=w99PnYqnMME