PostHeaderIcon Pamięć o rocznicy wybuchu PW

Dziś wypada 73. rocznica niezwykle ważnego dla historii Polski wydarzenia. Dokładnie 1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie.
Formalnie siły powstańcze były znaczące. Do walki stanęło około 50 tys. powstańców Armii Krajowej zorganizowanych w Zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne oraz niewielkie ilości innych organizacji podziemnych. Niestety, powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni. Trudności w dotarciu do zakonspirowanych magazynów broni spowodowały, że w momencie wybuchu Powstania żołnierze dysponowali zaledwie 40% i tak skromnych zasobów broni i amunicji (za: www.sppw1944.org).

Poznańscy Patrioci Pamiętaj o Bohaterach Powstania.
Cześć i chwała Bohaterom!