PostHeaderIcon Lech Pozna? - Warta Pozna? 20.09.2020 1-0

Ostatni raz derby Poznania by?y rozegrane dok?adnie 25 lat temu. Nic dziwnego wi?c, ?e na miesi?c przed od razu kontaktowali?my si? na temat wej?cia na mecz. Przez ca?y ten czas nie s?yszeli?my konkretnych decyzji i wszystko jak si? p?niej okaza?o by?o strasznie przeci?gane, aby ugra? na czasie. Ka?dy kontakt to by?a r?nego rodzaju wersja, a nawet pad?o zapewnienie, ?e nie b?dzie tak, aby?my zostali na lodzie i nie weszli na stadion... Im bli?ej terminu spotkania tym coraz wi?ksze wymy?lanie. Mimo wielkiej niewiadomej wszystko zgodnie z planem przygotowywali?my, aby zaprezentowa? si? po 25 latach na derbach. Dzie? meczowy, zbirka i wszyscy razem autokarem i autami jedziemy pod stadion. Na miejscu jeste?my ze sporym zapasem czasowym. Od razu kierujemy si? pod bramy dla kibicw go?ci. Rozmawiamy z kierownikiem od spraw bezpiecze?stwa, ktry kontaktuje si? z osob?, z ktr? prowadzili?my od miesi?ca rozmowy. Po chwili zaszczyci? nas swoj? obecno?ci? pod bram?. Aby po raz kolejny bez konkretw odstawi? nas z kwitkiem na 15 minut. I powiedzie? przez telefon, ?e nie ma dla nas wej?cia na mecz i si? roz??czy?... Jeszcze przez kilkana?cie minut ?piewany pod stadionem i wracamy w drog? powrotn?! Na koniec podsumowuj?c niestety nie by?o nam dane po tylu latach zazieleni? sektora go?ci. Nie my?leli?my, ?e definicja Pi?ka No?na dla Kibicw straci na warto?ci!

Z Kibicowskim pozdrowieniem Ultras Warta!

Zapraszamy do galerii

Lech Pozna? - Warta Pozna? :: 20200920LechPoznanWartaPoznan

Lech Pozna? - Warta Pozna?