PostHeaderIcon Pogo? Szczecin - Warta Pozna? 18.12.2021 1-1

By? to ostatni kibicowski i sportowy weekend wyjazdowy w tym roku.
Rywalem Warciarzy by?a Szczeci?ska Pogo?. Dzi?ki uprzejmo?ci Portowcom mogli?my ostatni mecz ogl?da? z trybun ich nowo powstaj?cego stadionu. Wielkie dzi?ki! Nie ma co ukrywa?, obiekt robi wizualnie fajne wra?enie! Pi?karze o ma?y w?os nie wywie?li na zako?czenie roku zwyci?stwa, trac?c w ostatnich sekundach bramk? i ostatecznie remisuj?c. Na koniec dzi?kujemy za walk? i zaanga?owanie!

"Jeste?my zawsze tam..."