PostHeaderIcon 2019/2020 jesie?

PostHeaderIcon Stomil Olsztyn - Warta Pozna? 09.11.2019 1-3

Ostatni wyjazd rundy jesiennej pokierowa? Warciarzy do Olsztyna. Na old schoolowym obiekcie Stomilu w sektorze go?ci zjawia si? 5 kibicw Warty! Kibice Stomilu oflagowali swj sektor kilkoma flagami i dopingowali przez ca?y mecz. Zwyci?stwo daje nam utrzymanie pierwszego miejsca w tabeli oraz lidera jesieni!

Dzi?kujemy zawodnikom, trenerom za dobrze starannie wykonan? robot?!

WARCIARZE ON TOUR!

Zapraszamy do galerii

Stomil Olsztyn - Warta Pozna? :: 20191109StomilOlsztynWartaPoznan

Stomil Olsztyn - Warta Pozna?

 

PostHeaderIcon GKS Tychy - Warta Pozna? 26.10.2019 1-1

Zaledwie 4 dni po odleg?ych Niepo?omicach przyszed? czas na kolejn? wypraw?. W sektorze go?ci jeste?my obecni w 11 osb! Stadion w Tychach robi na ka?dym z nas wra?enie, mecz w bardzo dobrym tempie, przegrywamy 1:0... 66 minuta meczu i GOL! Micha? Jakbowski trafia do bramki a w naszym sektorze wybuch rado?ci, prawdziwy ogie? i duma!

Zapraszamy do galerii

GKS Tychy - Warta Pozna? :: 20191026gkstychywartapoznan

GKS Tychy - Warta Pozna?

 

PostHeaderIcon Puszcza Niepo?omice - Warta Pozna? 22.10.2019 0-2

Wtorek wieczr, Niepo?omice, zaleg?a kolejka i g?o?na przy?piewka nios?ca si? w sektorze go?ci "oooo w naszych sercach..." Tak wygl?da?a wyprawa do odleg?ych Niepo?omic gdzie pojawi?o si? 6 Warciarzy! W pierwszej po?owie prezentujemy transparenty na dwch kijach. Podczas ca?ego meczu kilka razy g?o?no dopingujemy Zielonych! Na meczu debiutuje nowa flaga. Po ostatnim gwizdku razem z zawodnikami ?wi?tujemy i wsplnie ?piewamy now? przy?piewk?! Mecz mg? si? podoba? ka?demu, kto wybra? si? na ten wyjazd! Nie zabrak?o walki, zaanga?owania i osi?gni?cia celu, jakim by?o ZWYCI?STWO!
ZADANIE WYKONANE

Zapraszamy do galerii

Puszcza Niepo?omice - Warta Pozna? :: 20191022PuszczaNiepolomiceWartaPoznan

Puszcza Niepo?omice - Warta Pozna?

 

Ultraska na Warcie ma si? bardzo dobrze! W sektorze go?ci obecne 34 osoby! Wraz z pierwszym gwizdkiem leci w gr? konfetti i g?o?ne Jeste?my zawsze tam..., ktre si? niesie po ca?ym stadionie. Na pierwszy ogie? w 10 minucie meczu id? w gr? malowane transparenty na dwch kijach ka?dy inny. W 35 minucie ka?dy wyjazdowicz, ktry zdecydowa? si? zapisa? na wyjazd, mo?e z dum? podnie?? okoliczno?ciowy szalik ultras, na p?ocie widnieje transparent ULT(W)RAS, ktry by? tego dnia motywem przewodnim naszego wyjazdu, dope?nieniem tego by?y 3 du?e transparenty Zielonej Strefy. Nasz smaczek zostawiamy na koniec, pocz?tek drugiej po?owy i... PIERWSZ? MI?O?? TRZEBA POKOCHA?, czyli prezentujemy opraw? nawi?zuj?c? do s?ynnego serialu Dom z Papieru do tego 15 transparentw malowanych z jasnym przekazem TYLKO WARTA i flagi w krat? po bokach w warcia?skim stylu! Na wyje?dzie ma debiut nowa flaga "WARCIARZE" uszyta na wzr znanej marki odzie?owej napapijri. Koniec meczu, na tablicy widnieje wynik 0:0, zawodnikom dzi?kujemy za walk?, chwile ?piewamy wsplnie i mo?na wraca? z punktem do Poznania. Szacunek dla ka?dego, kto zdar? gard?o na sektorze!
Doping Podstaw? - Ultras Zabaw?!

Zapraszamy do galerii

Chrobry G?ogw - Warta Pozna? :: 20191005chrobryglogowwartapoznan

Chrobry G?ogw - Warta Pozna?

 

PostHeaderIcon PP: GKS Katowice - Warta Pozna? 25.09.2019 0-0 pd. k. 5-3

Na pierwsz? eskapad? w Pucharze Polski przypad? nam wyjazd do Katowic. W sektorze go?ci obecnych jest 8 sympatykw Pozna?skiej Warty. Niestety, po rzutach karnych odpadamy w pierwszej rundzie, dzi?kujemy zawodnikom za serce zostawione na boisku. Szacunek dla obecnych i ju? teraz mobilizujemy si? na wyjazd do G?ogowa!

Zapraszamy do galerii

GKS Katowice - Warta Pozna? (PP) :: 20190925PPGKSKatowiceWartaPoznan

GKS Katowice - Warta Pozna? (PP)

 
Więcej artykułów…