Trzeci? wypraw? dla ka?dego Warciarza by? Radom. Tym razem jednak nie uda?o nam si? zasia?s?c? w sektorze go?ci, ale dzi?ki uprzejmo?ci kibicw Radomiaka, ktrzy pomogli z wejs?cio?wkami aby?my delegacj?, mogli obejrze? mecz z perspektywy trybun jeste?my na stadionie. Wielkie dzi?ki! Mecz przegrywamy trac?c bramk? w 93 minucie. Pami?tajcie, ?e to tylko pi?ka! Widzimy si? na szlaku mordeczki! ultraswarta bezapelacyjnie do samego ko?ca!