PostHeaderIcon Mied? Legnica - Warta Pozna? 30.07.2022 1-2

Za nami drugi wyjazd w obecnym sezonie i pierwsze zwyci?stwo! Wyjazd do Legnicy mia? ca?kiem spore zainteresowanie. Fani Warty byli pierwsz? grup?, ktra go?ci?a na sektorze go?ci w Legnicy po powrocie miejscowych do ekstraklasy. W sobotni wieczr mimo deszczowej pogody pojawi?o si? na stadionie troch? ponad cztery tysi?ce ludzi. Wej?cie na sektor go?ci przebieg?o zaskakuj?co szybko i sprawnie. Co na pewno jest du?ym plusem organizacyjnym w Legnicy. Od pocz?tku ruszyli?my z dopingiem i ju? do samego ko?ca nis? si? g?o?ny ?piew z sektora zajmowanego przez fanatykw Warty! Jeszcze przed przerw? wprowadzili?my now? piosenk? i w miar? szybko pod szlifowane s?owa i w drugiej cz??ci meczu od 80 minuty lecia?a ona a? do ostatniego gwizdka i jeszcze d?u?ej :-) W drugiej po?owie prezentujemy ma?y akcent ultras w postaci ma?ych flag na kijach z malowanym herbem naszego klubu.

AVE WARTA

Zapraszamy do galerii

Mied? Legnica - Warta Pozna? :: 20220730miedlegnicawartapozna

Mied? Legnica - Warta Pozna?