PostHeaderIcon Korona Kielce - Warta Pozna? 15.08.2022 0-1

W mie?cie Koroniarzy Warciarze ostatni raz grali 14 lat temu... Tym razem wyjazd przypad? nam w poniedzia?ek i w kierunku Kielc wyruszamy ze sporym zapasem czasowym. Po dotarciu ka?dy wyjazdowicz odziany w koszulk? i z szalem w r?ku wyczekiwa? na rozpocz?cie meczu. Od pierwszego gwizdka s?dziego starali?my si? g?o?nym dopingiem wspiera? nasz zesp? na maksymalnych obrotach. W drugiej po?owie meczu prezentujemy ma?e flagi na kijach. Dali?my pokaz swoich mo?liwo?ci przy nowej piosence, ktr? ci?gn?li?my dobre kilka minut. Stadion przyci?gn?? tego dnia blisko 13 tysi?cy kibicw, co przy rykni?ciu wszystkich trybun robi?o dobre wra?enie. Warta mecz wygrywa 1:0 i z kompletem punktw wracamy do Poznania! Po zako?czeniu meczu dzi?kujemy zawodnikom za walk? i zaanga?owanie!

AVE WARTA

Zapraszamy do galerii

Korona Kielce - Warta Pozna? :: 20220815koronakielcewartapoznan

Korona Kielce - Warta Pozna?