Nasza ostatnia wizyta na Cracovii mia?a miejsce w pa?dzierniku ubieg?ego roku i wygl?da?a zupe?nie odwrotnie ni? ta, ktr? zaliczyli?my w niedziel?. Zieloni wygrali 3 mecz wyjazdowy z rz?du. Do Krakowa docieramy ze sporym zapasem czasowym, co pozwoli?o, aby przed rozpocz?ciem meczu wej?? w komplecie na sektor go?ci. Wywieszamy flag? i prowadzimy doping. Momentami g?o?ny ?piew mg? nie?? Warciarzy do zwyci?stwa. Co zupe?nie niespodziewanie sta?o si? w ko?cwce meczu. Najpierw zdobyli?my gola na 3 minuty przed ko?cem, by po kilku minutach doliczonego czasu gry zdoby? drugiego... Po ostatnim gwizdku razem z pi?karzami ?piewamy i dzi?kujemy brawami za ambicj? i wol? walki do samego ko?ca w zwyci?stwo!

Zapraszamy do galerii

Cracovia Krakw - Warta Pozna? :: 20220828cracoviakrakwwartapozna

Cracovia Krakw - Warta Pozna?