PostHeaderIcon Lechia Gda?sk - Warta Pozna? 03.09.2022 0-0

W sobotnie popo?udnie wyruszamy do Gda?ska wspiera? Wart? w kolejnym wyjazdowym meczu. By? to trzeci wyjazd w ci?gu 7 dni. Po czterech godzinach podr?y docieramy pod bramy stadionu Lechii. Wej?cie na obiekt i sektor go?ci przebieg?o bardzo sprawnie. Zajmujemy miejsce w centralnym ?rodku sektora i wywieszamy flag?. Dopingowali?my przez wi?kszo?? meczu i momentami g?o?no jak na tak? liczb?. Gdzie mog?o si? wydawa?, ?e decybele powinny powoli opada?, to dzia?o si? zupe?nie odwrotnie :-) Na pewno ko?cwka meczu i ataki pi?karzy na bramk? Lechii oraz nowa przy?piewka przyczyni?y si? do dodatkowych si? w dopingu! W drugiej po?owie zaprezentowali?my ma?y akcent ultras-ma?e flagi na kijach z malowanym napisem "Warta 1912 Pozna?". Mecz ko?czy si? remisem bezbramkowym. Pod sektorem brawami dzi?kujemy zawodnikom za zaanga?owanie i walk?.

Do nast?pnego!

Zapraszamy do galerii

Lechia Gda?sk - Warta Pozna? :: 20220903lechiagdaskwartapozna

Lechia Gda?sk - Warta Pozna?